Faillissement / Wettelijke Schuldsaneringsregeling (WSNP)

  • Ondersteuning bij (de voorbereiding op) een naderend faillissement;
  • Begeleiding naar een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement, in samenwerking met een bevoegde schuldhulpverlener (Advocaat en/of Gemeentelijke schuldhulpverlening / Kredietbank);
  • Ondersteuning bij de aanvraag, de zitting bij de rechtbank en de kennismaking met de curator/bewindvoerder;
  • Ondersteuning bij het organiseren van een “doorstart”, voor zover dat wensenlijk en haalbaar is;
  • Het aanbieden van een akkoord, al dan niet in een WSNP of Faillissement;
  • Ondersteunen bij schikkingen c.q. de afwikkeling van aansprakelijkheidskwesties door curatoren (bestuurdersaansprakelijkheid) en door banken (borgstelling).

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies; advies & begeleiding bij de bedrijfsvoering bij alle problemen die een ondernemer tegenkomt in de dagelijkse praktijk…

» Lees verder

Financiële problemen

Begeleiding bij financiële problemen; Helpen van “ziek” naar “gezond”; Overleg met banken, waaronder ook de afdelingen “Intensieve Begeleiding…

» Lees verder

Personeel

Werving- en selectieprocedures, ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, correctie- en verbetertrajecten, arbeidsmediation…

» Lees verder

Bedrijf kopen of verkopen

Begeleiding bij het kopen of verkopen van een bedrijf; Het voeren van onderhandelingen; Het maken van koopovereenkomsten…

» Lees verder

Geschillen

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij de partijen door vertrouwelijke onderhandelingen onder leiding van een professionele neutrale bemiddelaar (‘de mediator’) samen zoeken naar…

» Lees verder

Bloemendetailhandel

Ondersteuning van bloemistenwinkeliers in samenwerking met de VBW (Vereniging BloemistWinkeliers). VBW is de ondernemende …

» Lees verder

Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via 0180 – 554 595 of via philip@vijfhuize.nl